Podnikateľské poradenstvo

Služby v oblasti podnikateľského poradenstva zamerané na podporu a rozvoj podnikania poskytujeme novým spoločnostiam a klientom, ktorí stoja na začiatku svojho podnikania a pred novými, doteraz neznámymi výzvami, ale aj etablovaným spoločnostiam, ktoré sa ocitli v zložitej situácii alebo potrebujú niektoré záležitosti vyriešiť externými kapacitami a outsourcingom.

Služby poskytujeme klientom spravidla v dvoch moduloch:

  1. Paušál (balíček) poradenských služieb: vopred stanovený počet predplatených hodín, na čerpanie ktorých nie je časový limit. Služby v balíku sú vopred zmluvne definované a platí pre ne štandardný hodinový cenník.
  2. Projektové poradenstvo na základe individuálne dohodnutej ceny, zväčša na väčších a časovo náročných projektoch, ktoré si vyžadujú presnú vopred určenú štruktúru a harmonogram. Na tento typ poradenstva je klientom vypracovaná individuálna cenová ponuka podľa zadania.

Priamy kontakt s klientom, presná formulácia jeho požiadaviek a identifikácia problémov nám umožňuje efektívne nastaviť ciele a riešenia jeho zadaní. Pri zložitejších požiadavkách odbornej povahy spolupracujeme s odborníkmi vo viacerých oboroch a za minimálnej účasti klienta, kedy je našou prioritou ho odbremeniť a vyžadovať jeho účasť len na nevyhnutných úkonoch dosahujeme časovo efektívne a cenovo pri merané riešenia.

Kde potenciál
stretáva príležitosti

Prenájom vozidiel

Ponúkame krátkodobý alebo dlhodobý prenájom vozidiel podľa Vašich špecifických požiadaviek. Kontaktujte nás ešte dnes.

78910

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom formuláru nižšie v prípade záujmu o prenájom niektorého z motorových vozidiel alebo prostredníctvom emailu info@veer.expert, ak budete mať iné otázky alebo požaidavky.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.
Viac informácií Rozumiem